Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Годишник по психология
Автори:Колектив
ISBN:
Цена:7,00лв.
Заглавие:Планиране в сферата на икономиката
Автори:Илия Димов, Рая Мадгерова, Мариана Ушева, Динка Златева, Диляна Янева
ISBN:978-954-680-764-9
Цена:6.10лв.
Заглавие:Документи и материали по съвременна история (1918-1945)
Автори:Диана Иванова
ISBN:978-954-680-747-2
Цена:6,40лв.
Заглавие:Физическо възпитание. Социална интеграция. Спорт
Автори:Стоян Иванов, Даниела Томова
ISBN:978-954-680-773-1
Цена:6,10лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11