Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Психология на възрастните
Автори:Любомир Георгиев
ISBN:954-680-260-3
Цена:8,50лв.
Заглавие:Интердисциплинарни връзки и интегративен подход в учебното съдържание на инженерния фундамент – част І
Автори:Христо Василев Патев
ISBN:978-954-680-751-9
Цена:25,70лв.
Заглавие:Годишник по психология
Автори:Колектив
ISBN:
Цена:7,00лв.
Заглавие:Планиране в сферата на икономиката
Автори:Илия Димов, Рая Мадгерова, Мариана Ушева, Динка Златева, Диляна Янева
ISBN:978-954-680-764-9
Цена:6.10лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12