Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Основи на социалната работа
Автори:Виктория Сотирова
ISBN:978-954-680-783-0
Цена:5,40лв.
Заглавие:Специфични особености на ранното заекване
Автори:Миглена Симонска
ISBN:978-954-680-788-5
Цена:7,20лв.
Заглавие:Психология на възрастните
Автори:Любомир Георгиев
ISBN:954-680-260-3
Цена:8,50лв.
Заглавие:Интердисциплинарни връзки и интегративен подход в учебното съдържание на инженерния фундамент – част І
Автори:Христо Василев Патев
ISBN:978-954-680-751-9
Цена:25,70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11