Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия
Автори:Адриян Борисов Маряна Кацарска
ISBN:978-954-680-790-8
Цена:14,30лв.
Заглавие:Костюмът на древния свят (египетски, костюм на предна Азия, егейски, гръцки, римски)
Автори:Мария Блажева
ISBN:978-954-680-770-0
Цена:10,60лв.
Заглавие:Основи на социалната работа
Автори:Виктория Сотирова
ISBN:978-954-680-783-0
Цена:5,40лв.
Заглавие:Специфични особености на ранното заекване
Автори:Миглена Симонска
ISBN:978-954-680-788-5
Цена:7,20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12