Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Възрожденски семинари
Автори:Елена Тачева
ISBN:978-954-680-763-2
Цена:11,60лв.
Заглавие:Моралният облик на българина в обществено-педагогическото пространство /средата на ХVІІІ – началото на ХХ век/
Автори:Невена Филипова
ISBN:978-954-680-759-5
Цена:9,90лв.
Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия
Автори:Адриян Борисов Маряна Кацарска
ISBN:978-954-680-790-8
Цена:14,30лв.
Заглавие:Костюмът на древния свят (египетски, костюм на предна Азия, егейски, гръцки, римски)
Автори:Мария Блажева
ISBN:978-954-680-770-0
Цена:10,60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11