Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:English for public relations
Автори:Славка Попова
ISBN:978-954-680-771-7
Цена:5,70лв.
Заглавие:Европа и Средиземноморието
Автори:Мирослава Цонева
ISBN:978-954-680-753-3
Цена:9,80лв.
Заглавие:Възрожденски семинари
Автори:Елена Тачева
ISBN:978-954-680-763-2
Цена:11,60лв.
Заглавие:Моралният облик на българина в обществено-педагогическото пространство /средата на ХVІІІ – началото на ХХ век/
Автори:Невена Филипова
ISBN:978-954-680-759-5
Цена:9,90лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12