Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Слухови нарушения: съвременни аспекти на рехабилитацията
Автори:Катя Дионисиева
ISBN:978-954-680-781-6
Цена:7.10лв.
Заглавие:Приложна неврофизиология на човека (биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек)
Автори:Стоян Везенков
ISBN:978-954-680-791-5
Цена:7.00лв.
Заглавие:NEW DIMENSIONS OF RELIGIOSITY
Автори:Мария Серафимова
ISBN:978-954-680-772-4
Цена:6,60лв.
Заглавие:Педагогика и абилитация за деца с отклонения
Автори:Мая Чолакова
ISBN:978-954-680-786-1
Цена:5.70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12