Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:МЕТОДИ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
Автори:ПАРИЗ ПАРИЗОВ ВИКТОРИЯ СОТИРОВА
ISBN:978-954-680-782-3
Цена:10.80лв.
Заглавие:Общи лексикални балканизми от турски произход в български и албански
Автори:Димитър Бело
ISBN:978-954-680-808-0
Цена:14,20лв.
Заглавие:Слухови нарушения: съвременни аспекти на рехабилитацията
Автори:Катя Дионисиева
ISBN:978-954-680-781-6
Цена:7.10лв.
Заглавие:Приложна неврофизиология на човека (биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек)
Автори:Стоян Везенков
ISBN:978-954-680-791-5
Цена:7.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12