Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Педагогическа психология
Автори:Петър Николов Наталия Александрова Людмил Кръстев
ISBN:978-954-680-521-8
Цена:9.00лв.
Заглавие:Основи на логопедията
Автори:Димитър М. Милиев
ISBN:978-954-680-775-5
Цена:13.80лв.
Заглавие:Електродика. Въведение в термодинамиката и кинетиката на електродните процеси
Автори:Марио Митов
ISBN:978-954-680-811-0
Цена:7,40лв.
Заглавие:Химията във формули, задачи и експерименти
Автори:В. Димитрова М. Митов Е. Чорбаджийска Г. Христов Ст. Манев
ISBN:978-954-680-809-7
Цена:9.50лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12