Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Електродика. Въведение в термодинамиката и кинетиката на електродните процеси
Автори:Марио Митов
ISBN:978-954-680-811-0
Цена:7,40лв.
Заглавие:Химията във формули, задачи и експерименти
Автори:В. Димитрова М. Митов Е. Чорбаджийска Г. Христов Ст. Манев
ISBN:978-954-680-809-7
Цена:9.50лв.
Заглавие:МЕТОДИ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
Автори:ПАРИЗ ПАРИЗОВ ВИКТОРИЯ СОТИРОВА
ISBN:978-954-680-782-3
Цена:10.80лв.
Заглавие:Общи лексикални балканизми от турски произход в български и албански
Автори:Димитър Бело
ISBN:978-954-680-808-0
Цена:14,20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12