Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Водни спортове. Първа част: Водни ски
Автори:Стоян Иванов, Иван Глушков
ISBN:978-954-680-798-4
Цена:10,40лв.
Заглавие:Договорните правоотношения в строителния процес
Автори:Солунка Попова
ISBN:978-954-680-821-9
Цена:12.70лв.
Заглавие:Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда
Автори:Пелагия Михайлова Терзийска
ISBN:978-954-680-789-2
Цена:8.40лв.
Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по математически анализ (първа част)
Автори:Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Анка Марковска
ISBN:978-954-680-805-9
Цена:12.30лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11