Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Култура и информационни технологии
Автори:Владимир Дулов
ISBN:978-954-680-734-2
Цена:7,60лв.
Заглавие:Използване и опазване на водите
Автори:Христо Христов, Михаил Михайлов
ISBN:978-954-680-727-4
Цена:12,50лв.
Заглавие:История на педагогиката
Автори:Йордан Колев
ISBN:978-954-680-744-1
Цена:6,10лв.
Заглавие:Експериментална психология
Автори:Станислава Стоянова
ISBN:978-954-680-742-7
Цена:8,20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12