Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Leksikologija hrvatskoga jezika – I. dio (skripta i testovi)
Автори:Elena Stojanova
ISBN:978-954-680-800-4
Цена:10.70лв.
Заглавие:Графични системи и правописни принципи в сръбския и хърватския език
Автори:Елена Стоянова
ISBN:978-954-680-799-1
Цена:9.60лв.
Заглавие:ГОДИШНИК на катедра „Философски и политически науки” I част
Автори:Катедра Философски и политически науки
ISBN:
Цена:8.60лв.
Заглавие:Правна уредба на трудовата книжка и трудовия стаж
Автори:Вера Лазарова
ISBN:978-954-680-825-7
Цена:10,70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11