Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Социални измерения на образованието
Автори:Валентина Миленкова
ISBN:978-954-680-708-3
Цена:7,80лв.
Заглавие:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ
Автори:Годишник по психология
ISBN:
Цена:10,50лв.
Заглавие:Начално обучение по тенис /за студенти и ученици/
Автори:Димитър Томов
ISBN:978-954-680-726-7
Цена:4,60лв.
Заглавие:English Morphology from а Theoretical Perspective
Автори:Елисавета Бояджиева
ISBN:978-954-680-692-5
Цена:5,60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10