Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Сирак Скитник и българската култура
Автори:Сборник (съставители Цветан Ракьовски, Стилиян Стоянов)
ISBN:978-954-680-713-7
Цена:8,80лв.
Заглавие:Правен режим на държавната служба
Автори:Мария Казанджиева
ISBN:978-954-680-698-7
Цена:5,70лв.
Заглавие:Социални измерения на образованието
Автори:Валентина Миленкова
ISBN:978-954-680-708-3
Цена:7,80лв.
Заглавие:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ
Автори:Годишник по психология
ISBN:
Цена:10,50лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11