Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Класици за социалната педагогика
Автори:Йордан Колев
ISBN:978-954-680-694-9
Цена:9,70лв.
Заглавие:Защитни механизми и когнитивни процеси
Автори:Васил Мадолев
ISBN:978-954-680-414-3
Цена:10,40лв.
Заглавие:Сирак Скитник и българската култура
Автори:Сборник (съставители Цветан Ракьовски, Стилиян Стоянов)
ISBN:978-954-680-713-7
Цена:8,80лв.
Заглавие:Правен режим на държавната служба
Автори:Мария Казанджиева
ISBN:978-954-680-698-7
Цена:5,70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10