Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Мемоаристичните творби след Освобождението
Автори:Елена Азманова-Рударска
ISBN:978-954-680-709-0
Цена:8,80лв.
Заглавие:Туризъм, ориентиране, лагерно дело
Автори:Атанас Георгиев
ISBN:978-954-680-741-0
Цена:8,60лв.
Заглавие:Класици за социалната педагогика
Автори:Йордан Колев
ISBN:978-954-680-694-9
Цена:9,70лв.
Заглавие:Защитни механизми и когнитивни процеси
Автори:Васил Мадолев
ISBN:978-954-680-414-3
Цена:10,40лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11