Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Педагогика
Автори:колектив
ISBN:978-954-680-722-9
Цена:16,30лв.
Заглавие:Юрисдикция на Съда на Европейския съюз в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Автори:Николай Марин
ISBN:978-954-680-745-8
Цена:13,00лв.
Заглавие:Мемоаристичните творби след Освобождението
Автори:Елена Азманова-Рударска
ISBN:978-954-680-709-0
Цена:8,80лв.
Заглавие:Туризъм, ориентиране, лагерно дело
Автори:Атанас Георгиев
ISBN:978-954-680-741-0
Цена:8,60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10