Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за решаване на задачи от Училищния курс по геометрия
Автори:Адриян Борисов, Анани Лангов
ISBN:978-954-680-749-6
Цена:14,20лв.
Заглавие:SCIENTIFIC RESEAECH JOURNAL OF SOUTH-WEST UNIVERSITY
Автори:
ISBN:
Цена:17.00лв.
Заглавие:Педагогика
Автори:колектив
ISBN:978-954-680-722-9
Цена:16,30лв.
Заглавие:Юрисдикция на Съда на Европейския съюз в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Автори:Николай Марин
ISBN:978-954-680-745-8
Цена:13,00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11