Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Музиката – традиции и съвременност
Автори:годишник
ISBN:
Цена: 7,90лв.
Заглавие:Одриското царство, полисите по неговите крайбрежия и Атина от края на VІ век до 341 г.пр.Хр.
Автори:Калин Стойнев Порожанов
ISBN:978-954-680-752-6
Цена:лв.
Заглавие:Ръководство за решаване на задачи от Училищния курс по геометрия
Автори:Адриян Борисов, Анани Лангов
ISBN:978-954-680-749-6
Цена:14,20лв.
Заглавие:SCIENTIFIC RESEAECH JOURNAL OF SOUTH-WEST UNIVERSITY
Автори:
ISBN:
Цена:17.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10