Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Хуманистичен модел в обучението по математика
Автори:Иван Мирчев
ISBN:978-954-680-748-9
Цена:13.50лв.
Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по аналистична геометрия
Автори:Адриян Борисов
ISBN:978-954-680-746-5
Цена:18,00лв.
Заглавие:Музиката – традиции и съвременност
Автори:годишник
ISBN:
Цена: 7,90лв.
Заглавие:Одриското царство, полисите по неговите крайбрежия и Атина от края на VІ век до 341 г.пр.Хр.
Автори:Калин Стойнев Порожанов
ISBN:978-954-680-752-6
Цена:лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11