Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Методика на обучението по математика в началните класове
Автори:Димитър Г. Димитров, Ангелина Манова
ISBN:978-954-680-737-3
Цена:7,30лв.
Заглавие:Идеологически сблъсъци
Автори:Николай Попов
ISBN:978-954-680-756-4
Цена:10,60лв.
Заглавие:Проектно ориентирано технологично обучение: теория и методика
Автори:Диана Митова
ISBN:978-954-680-755-7
Цена:7,70лв.
Заглавие:Архиви на жени и малцинства
Автори:Кристина Попова, Нурие Муратова
ISBN:978-954-680-723-6
Цена:6,70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11