Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Проектно ориентирано технологично обучение: теория и методика
Автори:Диана Митова
ISBN:978-954-680-755-7
Цена:7,70лв.
Заглавие:Архиви на жени и малцинства
Автори:Кристина Попова, Нурие Муратова
ISBN:978-954-680-723-6
Цена:6,70лв.
Заглавие:Хуманистичен модел в обучението по математика
Автори:Иван Мирчев
ISBN:978-954-680-748-9
Цена:13.50лв.
Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по аналистична геометрия
Автори:Адриян Борисов
ISBN:978-954-680-746-5
Цена:18,00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10