Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по физика
Автори:Райка Чингова, Любен Михов
ISBN:978-954-680-710-6
Цена:6,80лв.
Заглавие:Измерения на онлайн PR
Автори:Славянка Ангелова
ISBN:978-954-680-761-8
Цена:7,00лв.
Заглавие:Методика на обучението по математика в началните класове
Автори:Димитър Г. Димитров, Ангелина Манова
ISBN:978-954-680-737-3
Цена:7,30лв.
Заглавие:Идеологически сблъсъци
Автори:Николай Попов
ISBN:978-954-680-756-4
Цена:10,60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10