Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Синкретична психотерапия и психопрофилактика
Автори:Алекси С. Алексиев
ISBN:978-954-680-731-1
Цена:7.50лв.
Заглавие:Класически политически доктрини: автори и идеи
Автори:Борис Манов
ISBN:978-954-680-730-4
Цена:14,20лв.
Заглавие:ГРАНИЦИ НА КУЛТУРОЛОГИЯТА
Автори:сборник
ISBN:978-954-680-693-2
Цена:6,00лв.
Заглавие:Средновековни български новели. Тиквешки сборник. Текст и изследвания
Автори:Лилия Илиева, Петко Петков, Лъчезар Перчеклийски
ISBN:978-954-680-716-8
Цена:4,70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10