Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Бездната Хайдегер
Автори:Георги Ангелов, Асен Димитров, Георги Донев, Валентин Канавров
ISBN:978-954-680-754-0
Цена:13,90лв.
Заглавие:Електричество и магнетизъм
Автори:Любен Михов Иванов
ISBN:978-954-680-711-3
Цена:8,60лв.
Заглавие:Осигуряване на устойчив туризъм в туристическата дестинация
Автори:Мария Станкова
ISBN:978-954-680-719-9
Цена:8.80лв.
Заглавие:Педевтология
Автори:Добринка Тодорина Красимира Марулевска
ISBN:978-954-680-738-0
Цена:8.20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10