University Publishing House "Neofit Rilski"

Title:Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми
Authors:Janka Stoimenova
ISBN:978-954-680-728-1
Price:7,00lv.
Title:Критика на монологичния разум
Authors:Lachezar Antonov
ISBN:978-954-680-733-5
Price:7,10lv.
Title:Педагогическа технология за опазване на околната действителност от децата в предучилищната възраст
Authors:Margarita Koleva
ISBN:954-680-343-Х
Price:5,00lv.
Title:Премълчаните гласове
Authors:Roman Hadzhikosev
ISBN:978-954-680-724-3
Price:11,50lv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10