Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми
Автори:Янка Стоименова
ISBN:978-954-680-728-1
Цена:7,00лв.
Заглавие:Критика на монологичния разум
Автори:Лъчезар Антонов
ISBN:978-954-680-733-5
Цена:7,10лв.
Заглавие:Педагогическа технология за опазване на околната действителност от децата в предучилищната възраст
Автори:Маргарита Колева
ISBN:954-680-343-Х
Цена:5,00лв.
Заглавие:Премълчаните гласове
Автори:Роман Хаджикосев
ISBN:978-954-680-724-3
Цена:11,50лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10