University Publishing House "Neofit Rilski"

Title:Духовната криза в съвременното българско общество: измерения и алтернативи
Authors:Iveta Jakova
ISBN:978-954-680-660-4
Price:13,90lv.
Title:Аспекти на съвременните електрически измервания
Authors:Uljana Paskaleva
ISBN:978-954-680-697-0
Price:10,30lv.
Title:Психология на саморазвитието
Authors:Petar Nikolov
ISBN:978-954-680-684-0
Price:14,90lv.
Title:Образователното пространство в Евроатлантическия регион
Authors:Galina Taseva
ISBN:978-954-680-675-8
Price:9,90lv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9