Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Социалната философия на Хосе Ортега-и-Гасет
Тематика: Естествени науки
Автори: Лазар Копринаров
ISBN: 978-954-680-659-8
ISSN:
Цена: 13,80лв.
Страници: 366
Описание:

Испанският философ Хосе Ортега-и-Гасет, чието творчество се разгръща в първата половина на ХХ век, не е философ на миналото, идеите му - една значителна част от тях - не са станали анахронизъм. Особено онези, които касаят онтологията на социалното в съвременния свят.

"Социалната философия на Хосе Ортега-и-Гасет" представлява текст, създаван с намерението да изпълни двойна задача. От една страна - да представи ортегианската теория на социалното, която е с фундаментално присъствие във философията на испанския философ, обединяваща и обясняваща много от разработваните от него теми и от начина им на осмисляне. От друга страна - да подтикне рецепцията на ортегианската философия, която у нас все още е едностранчива - предимно естетическа - и в този смисъл непълноценна.

Основният въпрос в ортегианската теория на социалното е как и защо човекът произвежда социалната реалност и, обратно, кои са начините, чрез които тя в една посока улеснява живота на хората, преодолява хаоса в техните взаимоотношения, осигурява възможност човекът да има история, а в друга заплашва онова в човека, което е индивидуалният живец в него. Човекът и социалното са две конфликтни, но неразделими реалности - такава е общата постановка в ортегианската теория на социалното. Ортега-и-Гасет обаче не остава на това абстрактно ниво. Както отбелязва в "Човекът и хората", "за да видим шуплите на камъните, с които е изградена една катедрала, трябва да престанем да виждаме катедралата". Затова в много от произведенията си той подлага на деконструкция една или друга човешка дейност, за да открие как се реализира това конфликтно дуално единство между личното и социалното - в езика, в техниката, в изкуството и т.н...[1] Хосе Ортега-и-Гасет, Човекът и хората, изд. "Наука и изкуство", С., 1999, с. 56.


За авторите: