Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Ресурсна осигуреност на туристическата дестинация
Тематика: Икономика
Автори: Мария Станкова
ISBN: 978-954-680-661-1
ISSN:
Цена: 10,80лв.
Страници: 275
Описание:

Нарастващото значение на туристическата индустрия за човечеството и широката й популярност пораждат редица предизвикателства пред съвременното общество. От особено важно значение във връзка с тях е постигането на устойчиво развитие на туризма на местно, регионално, национално и международно равнище. Така, че да се достигне онова състояние на туристическата практика, което да задоволява интересите, да повишава благосъстоянието на местното население, и същевременно да способства за съхраняването на природните и антропогенните ресурси на местната среда за бъдещите поколения.

На съвременния етап развитието на туристическата индустрия в световен план, по региони или в отделни страни е свързано с непрекъснато усложняване на конкурентните взаимоотношения в опит за спечелване на потребителя. В резултат, всяка държава, туристическа дестинация или предприятие се стремят непрекъснато да повишават качеството и разнообразието на туристическите услуги, да създават и предлагат  нови туристически продукти и форми на туризъм. Диапазонът варира от обичайния ваканционен туризъм до екстремните форми на предлагане на туристическите услуги. Постига се предлагане на все по-качествени услуги от хотелиерския, ресторантьорския и развлекателния сектор, както и от туристическите агенции на международния и вътрешните пазари...


За авторите: