Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Рекламен дизайн на текстила и облеклото
Тематика: Изкуство
Автори: Снежина Андонова
ISBN: 978-954-680-651-2
ISSN:
Цена: 8,20лв.
Страници: 155
Описание:

Учебното пособие е добра методична основа за работа със студенти във висшите училища от образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър", чието обучение е свързано с модата, дизайна и производството на текстил и облекло и най-вече по дисциплините "Рекламен дизайн на текстила и облеклото" и "Рекламен дизайн на текстила и облеклото".

В пособието се предлагат множество рекламни материали на елитни български и световно известни фирми в областта на текстила и облеклото, които онагледяват много добре теоретичната част..


За авторите:

[tidy error]