Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Психология на саморазвитието
Тематика: Психология
Автори: Петър Николов
ISBN: 978-954-680-684-0
ISSN:
Цена: 14,90лв.
Страници: 268
Описание:

Тази книга няма претенции да даде решение на всички проблеми или радикални решения на току-що изложения мегапроблем на средното образование. Тя само подлага на анализ проблемите, ранжира ги и издига за свой предмет повишаване на ефективността на формирането на просоциално поведение, балансирането на подсистемите на личността на всеки индивид, осигуряване на всеки човек съвременен социален хомеостазис. Като целенасочва вниманието на своите читатели към основните проблеми, тази книга мимоходом ще решава и други проблеми. Безспорно, проблемът за ефективността на формирането и самофомирането на личността на учениците, завършващи средно образование, имат голямо теоретическо, но също така и огромно приложно-практическо значение.

Помагалото е предназначено за магистърския курс "училищна психология", за училищни психолози и студенти от специалност психология и педагогика...


За авторите: