Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Психология на аномалното развитие
Тематика: Психология
Автори: Димитър Милиев
ISBN: 978-954-680-681-9
ISSN:
Цена: 16,70лв.
Страници: 377
Описание:

Учебникът "Психология на аномалното развитие" е посветен на проблемите, свързани с особеностите на психическото развитие на лицата с психо-физични нарушения и специални образователни потребности.

Учебникът "Психология на аномалното развитие" е структуриран според тематиката на учебната програма по дисциплината "Психология на аномалното развитие" от учебните планове на специалностите "Логопедия" и "Специална педагогика". Тематичното съдържание е структурирано и според учебната програма на дисциплината "Психология на аномалното поведение" от плана на специалност "Психология".

Учебникът ще бъде и справочно помагало за практикуващите специалисти, които се интересуват от психичните особености и развитието на лицата с психо -физически аномалии и децата със специални образователни потребности /логопеди, специални педагози, слухо-речеви педагози, медици и психолози/...


За авторите: