Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Проектно-базирана учебна дейност в началното училище
Тематика: Педагогика
Автори: Красимира Марулевска
ISBN: 978-954-680-649-9
ISSN:
Цена: 6.80лв.
Страници: 180
Описание:

Учителят от нов тип следва да притежава формирани във висока степен психологически , педагогически и дидактико-методически знания и компетентности, които да му позволят свободно да конструира своята педагогическа дейност, творчески да подхожда към решаването на стратегически и тактически задачи...


За авторите: