Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Подвижната игра във физическото възпитание и спорта
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Евгени Кавдански
ISBN: 978-954-680-690-1
ISSN:
Цена: 9,00лв.
Страници: 135
Описание:

В училищните условия на работа пробладава и продължава да нараства натоварването на ученицете в областта на сензорното и умственото развитие. Това води от една страна до повишени емоционални трудности за овладяване на учебния материал и от друга - до подчертано несъответствие между умстветвеното натоварване, което ученикът получава и в училище, и в ежедневието в резултат на обилния поток от информация и незадоволените му естествено-биологични потребности от двигателна активност...


За авторите: