Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Образователното пространство в Евроатлантическия регион
Тематика: Социология
Автори: Галина Тасева
ISBN: 978-954-680-675-8
ISSN:
Цена: 9,90лв.
Страници: 190
Описание:

Динамиката на развитието на света през втората половина на ХХ век - и на технологичното, и на културно-образователното - се оказа такава, че незабавно показа пределите на този ръст. Те се проявиха под формата на така наречените глобални проблеми - заплахата от    ядрена катастрофа, екологичната, продоволствената, демографската, изчерпването на природните ресурси и др. Към тях се добави и проблемът на болести, като СПИН, които имат не само медицински биологичен, но и социално-културен характер.

Обектът на изследването - сътрудничеството между образователните системи на северните страни, реформите им от 90-те, основните им черти, идеология, ценности и приоритети, промени в образователните системи: в техните цели, структури, съдържание на образованието и др. - развитие на педагогическата наука, теории, концепции, образователни технологии, разкриващи съдържание на реформите от 90-те години.

Предмет на изследване - образователното пространство, в което се осъществява обективният процес на развитие на образователните системи в региона, исторически ценното и социално актуалното в провежданите реформи и обусловените от тях процеси, проявите на общото и различното на глобалните образователни процеси в регионалното пространство на Северна Европа...


За авторите: