Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Метафика на историята
Тематика: Педагогика
Автори: Вяра Николова
ISBN: 978-954-680-674-1
ISSN:
Цена: 13,80лв.
Страници: 340
Описание:

Цел на философско-историческото изследване е разкриване инвариантното в историческия процес. Историко-философският подход към философско-историческата тематика цели "подреждането" и систематизирането на концепциите и опит за разкриване на инвариантния принцип, който стои в основата им.

Стремежът към разкриване на инвариантното води до претенцията да се създаде един и само един модел. Опитът да се реализира това намерение кара всеки голям философ, преди всичко, да "разчисти терена" пред себе си, като отрече постиженията на своите предшественици и след това да предложи модел, който претендира за изчерпателност и тоталност. Този подход имплицитно се съдържа във всяко философско изследване: всеки философ създава свой инвариантен модел, който по презумпция отрича останалите, защото не допуска либералната фриволност на различните гледни точки.

Един от въпросите е: може ли, независимо от претенциите на твореца, да се обяви една концепция за завършена и изчерпателна? И защо има толкова различни концепции? Има ли нещо общо между тях? И накрая, какъв е принципът, за да се създаде философско-исторически модел?...


За авторите: