Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Математика I част. Елементи на линейната алгебра. Елементи на аналитичната геометрия
Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриян Борисов, Илия Гюдженов
ISBN: 978-954-680-688-8
ISSN:
Цена: 13,80лв.
Страници: 318
Описание:

Второто издание на учебника е преработен и допълнен вариант на първото му издание. В него са дадени както някои нови понятия и резултати, така и нови доказателства на теореми, формулирани в първото издание. Като приложение е добавена глава 3, с което се разширява кръга на възможните му читатели. Включени са задачи и за самостоятелна подготовка, които допринасят за едно по-добро възприятие. Обектите са снабдени със самостоятелна номерация, което улеснява тяхното цитиране...


За авторите: