Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Интерактивно обучение по вероятности и статистика
Тематика: Математика и информатика
Автори: Елена Каращранова
ISBN: 978-954-680-677-2
ISSN:
Цена: 6.40лв.
Страници: 140
Описание:

Интерактивните обучаващи програми, освен за повишаване на ефективността на обучението по вероятности и статистика, биха били особена полезни за мотивацията на учителите да използват ИТ в бъдещата си работа...


За авторите: