Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Дидактически материали по учебни дисциплини от учебния фундамент - част ІІ
Тематика: Педагогика
Автори: Христо Патев
ISBN: 978-954-680-676-5
ISSN:
Цена: 23,20лв.
Страници: 478
Описание:

Учебно-методическите материали - част втора (продължение на част първа) са предназначени за първия етап на обучение на студенти в специалности от научното направление "Машинно инженерство". В това учебно-методическото пособие, неразделна част от първата, са събрани материали, задачи и тестове, основно разработени от автора, които са изпуснати необосновано, които са съкратени или недостатъчно ясно изложени в предлаганите до момента учебни помагала по "Инженерна графика", "Метрология и измервателна техника", "Материалознание", "Машинознание", "Машинни елементи и механизми", "Технология на машиностроенето", "Мениджмънт и маркетинг", "Ергономия и техническа безопасност".

Специално внимание е обърнато на техническият език и необходимите и достатъчни знания в областта на техниката, които трябва да притежават студентите от специалност "Педагогика на обучението по техника и технологии" (ПОТТ).

Допълнително тук се набляга на основни познания по управление и организация на производството, крайно необходими за мотивацията и дейностите на съвременния производител и предприемач, за видовете нови технологии и техника, за производствените дейности, за работата на екипи, които създават нови и усъвършенстват известни изделия и др.

Учебните материали, с похвати на интерактивно обучение, са актуални и полезни както за технолози и конструктори, така и за практикуващите мениджъри, специалисти по организация, маркетинг и управление на производството, предприемачи и икономисти.

Авторът счита, че пособието с интеркултурна насоченост може успешно да се използва

както от преподавателите във ВТУЗ, така и от учителите по предмета "Труд и техника" в СОУ...


За авторите: