Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Глобализация и регионализация
Тематика: Право
Автори: Николай Попов
ISBN: 978-954-680-650-5
ISSN:
Цена: 9.25лв.
Страници: 200
Описание:

Прояленията на новите международни отношения на глобално и регионално ниво са свързани със създаването на институциите, които са основни субекти на глобализацията и регионализацията. В това отношение сътрудничеството между отделните държави в някои региони на планетата обуславя необходимите предпоставки за учредяването на основните актьори, които реализират процеса на тяхната интеграция...


За авторите: