Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Въведение в туризма
Тематика: Икономика
Автори: Рая Мадгерова, Георги Георгиев
ISBN: 978-954-680-705-2
ISSN:
Цена: 14,00лв.
Страници: 317
Описание:

Учебникът "Въведение в туризма" - І част е предназначен за студенти от специалност "Туризъм"при Стопанския факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Написан е съгласно утвърдената учебна програма по едноименната дисциплина. Немалка част от включените в това издание раздели са в обем, надвишаващ изискванията за подобен род учебни пособия, което го прави приложим и за специалистите от туристическите предприятия у нас, обучаващите се в различни магистърски програми или в различни форми на повишаване квалификацията на персонала в туристическия бранш.

В процеса на работата авторският колектив проучи и използва опита на преподаване на тази учебна дисциплина  и в другите висши училища в страната, в които се извършва обучение по специалност "Туризъм". Изхождайки от презумпцията, че катедра "Икономика на туризма" при Икономическия университет - Варна е пионер в обучението по туризъм у нас  и че учебната дисциплина "Въведение в туризма" под различни наименования се изучава в продължение на няколко десетилетия, при структурирането на учебното съдържание, без да се пренебрегва постигнатото и от другите колеги, е използван основно опита на специалистите от посоченото по-горе висше училище...


За авторите: