Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Българският език като предмет на изучаване в началното училище
Тематика: Педагогика
Автори: Левчо Георгиев
ISBN: 978-954-680-669-7
ISSN:
Цена: 8,20лв.
Страници: 174
Описание:

Но как да се изучава родният език в началното училище, за да може да отговори на сегашните нужди на обществото и личността?

Отговор на така поставения въпрос се дава в методическата литература, но резултатите от обучението по български език не задоволяват нарастващите изисквания.

В предложения труд се прави опит да се систематизират схващанията на наши и чужди автори по проблемите на езиковото обучение в началната училищна степен, като се разгледат от дидактическа и методическа гледна точка.

На вниманието на читателите се представят проблемите за целите и задачите на езиковото обучение в началното училище, за принципите на обучение. Специално внимание е отделено на специфичните методи и похвати, с които може да си служи учителят при представянето на езиковата информация на учениците...


За авторите: