Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Аспекти на съвременните електрически измервания
Тематика: Техника и технологии
Автори: Уляна Паскалева
ISBN: 978-954-680-697-0
ISSN:
Цена: 10,30лв.
Страници: 156
Описание:

Настоящата книга включва теоретични постановки от областта на електрическите измервания, такива каквито са те в съвременния ни свят, характеризиращ се с много динамика и напредък на технологиите на всички нива от живота. Представено е постепенното и тотално навлизане на автоматизираните измервания в областите на индустрията. Книгата е предназначена за студенти от специалностите "Електроника" и "Комуникационна техника и технологии" от "Технически колеж"- ЮЗУ "Н. Рилски"- Благоевград, както и за студенти от специалността "Компютърни системи и технологии" от ПМФ към същия Университет.

Книгата с успех би могла да се използва от студенти от други Технически Университети в страната, инженери и технически лица.

Описаните теоретични постановки и други конкретни приложения, са в съответствие с учебните програми по дисциплината "Електрически измервания", като някои теми от нея могат да се използват и за усвояване на знания по дисциплините "Измервания в електрониката" и "Измервания в комуникациите"...


За авторите: