Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Глобализация и регионализация
Автори:Николай Попов
ISBN:978-954-680-650-5
Цена:9.25лв.
Заглавие:Културно-историческо наследство от култа към сакрализираната змия-змей в земите на тракийските сатри
Автори:Васил Марков
ISBN:978-954-680-640-6
Цена:8.70лв.
Заглавие:Руският политически авангард през ХХ век: теория и практика
Автори:Магдалена Костова - Панайотова
ISBN:978-954-680-648-2
Цена:13.00лв.
Заглавие:Проектно-базирана учебна дейност в началното училище
Автори:Красимира Марулевска
ISBN:978-954-680-649-9
Цена:6.80лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9