Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Руският политически авангард през ХХ век: теория и практика
Автори:Магдалена Костова - Панайотова
ISBN:978-954-680-648-2
Цена:13.00лв.
Заглавие:Проектно-базирана учебна дейност в началното училище
Автори:Красимира Марулевска
ISBN:978-954-680-649-9
Цена:6.80лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9