Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Основи на квантовата механика
Автори:Стефан Иванов, Любомир Павлов
ISBN:978-954-680-657-4
Цена:15.20лв.
Заглавие:Интерактивно обучение по вероятности и статистика
Автори:Елена Каращранова
ISBN:978-954-680-677-2
Цена:6.40лв.
Заглавие:Глобализация и регионализация
Автори:Николай Попов
ISBN:978-954-680-650-5
Цена:9.25лв.
Заглавие:Културно-историческо наследство от култа към сакрализираната змия-змей в земите на тракийските сатри
Автори:Васил Марков
ISBN:978-954-680-640-6
Цена:8.70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9