Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Училищни песни из българското музикално наследство от Освобождението до 1944 г.
Автори:Александър Куюмджиев
ISBN:978-954-680-602-4
Цена:9,00лв.
Заглавие:Стадиални състояния в живописта. Натюрморт. Портрет
Автори:Емил Куков
ISBN:978-954-680-596-6
Цена:13,80лв.
Заглавие:Методика на обучението по чужд език в детската градина
Автори:Мариана Балабанова
ISBN:978-954-680-670-3
Цена:14,70лв.
Заглавие:Основи на квантовата механика
Автори:Стефан Иванов, Любомир Павлов
ISBN:978-954-680-657-4
Цена:15.20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9