Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Социалната работа – проблеми и перспективи
Автори:Виктория Сотирова
ISBN:978-954-680-666-6
Цена:9,00лв.
Заглавие:Зоонимната фразеология в английския и български език
Автори:Райна Холанди
ISBN:978-954-680-672-7
Цена:11,20лв.
Заглавие:Лека атлетика
Автори:Чавдар Коцев
ISBN:978-954-680-679-6
Цена:7,40лв.
Заглавие:Външна политика на азиатските държави
Автори:Киряк Цонев
ISBN:978-954-680-626-0
Цена:17,50лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9