Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Рекламен дизайн на текстила и облеклото
Автори:Снежина Андонова
ISBN:978-954-680-651-2
Цена:8,20лв.
Заглавие:Математика I част. Елементи на линейната алгебра. Елементи на аналитичната геометрия
Автори:Адриян Борисов, Илия Гюдженов
ISBN:978-954-680-688-8
Цена:13,80лв.
Заглавие:Ръководство за практически упражнения по приложни програмни системи
Автори:Стефчо Христов, Ана Марковска, Данаил Сиджимков
ISBN:978-954-680-682-6
Цена:8,50лв.
Заглавие:Социалната работа – проблеми и перспективи
Автори:Виктория Сотирова
ISBN:978-954-680-666-6
Цена:9,00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9