Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Инструментални произведения в урока по музика
Автори:Николина Огненска
ISBN:978-954-680-667-3
Цена:10,50лв.
Заглавие:Дидактически материали по учебни дисциплини от учебния фундамент - част ІІ
Автори:Христо Патев
ISBN:978-954-680-676-5
Цена:23,20лв.
Заглавие:Социалната философия на Хосе Ортега-и-Гасет
Автори:Лазар Копринаров
ISBN: 978-954-680-659-8
Цена:13,80лв.
Заглавие:Подвижната игра във физическото възпитание и спорта
Автори:Евгени Кавдански
ISBN:978-954-680-690-1
Цена:9,00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9