Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Въведение в туризма
Автори:Рая Мадгерова, Георги Георгиев
ISBN:978-954-680-705-2
Цена:14,00лв.
Заглавие:Възпитаване на творческото въображение
Автори:Милена Янева
ISBN:978-954-680-689-5
Цена:8,20лв.
Заглавие:Българският език като предмет на изучаване в началното училище
Автори:Левчо Георгиев
ISBN:978-954-680-669-7
Цена:8,20лв.
Заглавие:Ресурсна осигуреност на туристическата дестинация
Автори:Мария Станкова
ISBN:978-954-680-661-1
Цена:10,80лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9