Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Неканоничната българска литература
Автори:Албена Вачева, Антония Велкова-Гайдаржиева, Елена Азманова-Рударска, Роман Хаджикосев, Стилиян Стоянов, Таня Стоянова, Цветан Ракьовски
ISBN:978-954-680-704-5
Цена:17,10 лв.
Заглавие:Метафика на историята
Автори:Вяра Николова
ISBN:978-954-680-674-1
Цена:13,80 лв.
Заглавие:Страноведение России
Автори:Светла Томанова
ISBN:978-954-680-700-7
Цена:10,00лв.
Заглавие:Психология на аномалното развитие
Автори:Димитър Милиев
ISBN:978-954-680-681-9
Цена:16,70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9