Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Духовната криза в съвременното българско общество: измерения и алтернативи
Автори:Ивета Якова
ISBN:978-954-680-660-4
Цена:13,90лв.
Заглавие:Аспекти на съвременните електрически измервания
Автори:Уляна Паскалева
ISBN:978-954-680-697-0
Цена:10,30лв.
Заглавие:Психология на саморазвитието
Автори:Петър Николов
ISBN:978-954-680-684-0
Цена:14,90лв.
Заглавие:Образователното пространство в Евроатлантическия регион
Автори:Галина Тасева
ISBN:978-954-680-675-8
Цена:9,90лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9