University Publishing House "Neofit Rilski"

Title:Страдателният залог в немски и в български език
Authors:Antoaneta Mihajlova
ISBN:978-954-680-642-0
Price:10.60lv.
Title:Междуезиково взаимодействие в превода
Authors:Svetla Tomanova
ISBN:978-954-680-647-5
Price:7.70lv.
Title:"Парфюмът" на Патрик Зюскинд на фона на ранните разкази на Светослав Минков
Authors:Kalina Minkova
ISBN:978-954-680-641-3
Price:9.60lv.
Title:Елементи на монтажа
Authors:Klavdija Kamburova
ISBN:978-954-680-639-0
Price:6.00lv.
1 2 3 4 5 6 7