Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Речево развитие чрез автодидактични игри
Тематика: Педагогика
Автори: Славейка Златева
ISBN: 978-954-680-608-6
ISSN:
Цена: 13,00лв.
Страници: 203
Описание:

Тази книга е посветена на възможностите чрез игрови упражнения и автодидактични игри да се подпомогне речевото развитие на детето в подготвителната група. Предложен е теоретичен анализ на същността и спецификата на автодидактичната игра, за да се обосноват нейните възможности за осъществяване на педагогическата стратегия за овладяване  на речеви умения чрез автодидактични игри. Основната цел е да бъде предложен конструкционен модел за нови автодидектични игри на основата на примерен преход от игрови упражнения към автодидактични игри в специализиран порядък...


За авторите: