Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Обща физика - II част
Тематика: Естествени науки
Автори: Любен Михов Иванов
ISBN: 978-954-680-595-9
ISSN:
Цена: 13.00лв.
Страници: 265
Описание:

Предлаганият учебник е предназначен за студентите от техническите специалности на Югозападния университет "Неофит Рилски" и най-вече за специалност Компютърни системи и технологии. Лекционният материал обхваща избрани глави от следните три дяла от експерименталната физика - Електричество, Магнетизъм и Оптика. Разделът Електричество засяга въпроси, свързани с електричните явления и включва закон на Кулон, интензитет и потенциал на електричното поле, електричен дипол...


За авторите: