Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Междуезиково взаимодействие в превода
Тематика: Педагогика
Автори: Светла Томанова
ISBN: 978-954-680-647-5
ISSN:
Цена: 7.70лв.
Страници: 155
Описание:

Преводът е ситуация на двуезична комуникация, в основата на която лежи билингвизъм, т.е. способността преводачът да използва в комуникацията два езика. Цел на настоящия труд е детайлното изследване на преводаческите трансформации на различни нива: фонетично, граматично, лексикално, семантично и стилистично....


За авторите: