Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Детето и детството в глобалния свят
Автори:Мариана Балабанова, Йордан Колев, Фидана Даскалова, Маргарита Колева, Елка Янакиева, Славейка Златева, Красимира Стоянова, Ваня Стоименова, Блага Джорова, Анастасия Пашова, Веска Вардарева
ISBN:978-954-680-604-8
Цена:6.20лв.
Заглавие:Гимнастика. Картограмирано обучение в първи клас
Автори:Сергей Радоев
ISBN:978-954-680-606-2
Цена:10.70лв.
Заглавие:Логопедия - II част
Автори:Димитър Милиев, Елка Горанова
ISBN:978-954-680-593-5
Цена:6.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9