Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Класически и иновационни технологии за активизиране на студентите
Автори:Петър Петров, Иван Ганчев
ISBN:978-954-680-624-6
Цена:8.00лв.
Заглавие:BOUNDARIES BOUNDARY CROSSING CROSS-BOUNDARY TRANSFER
Автори:Владимир Трендафилов, Ирена Василева
ISBN:978-954-680-617-8
Цена:15.00лв.
Заглавие:Детето - гениален лингвист
Автори:Сборник с материали от студентска научно-практическа конференция
ISBN:978-954-680-615-4
Цена:6.80лв.
Заглавие:Език и свят
Автори:Сборник материали от научна конференция
ISBN:978-954-680-601-7
Цена:11.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9